Fredrik Löwenhielm

Om oss

LIFETIME RESIDENCE

Stockholms fastighetsmarknad är idag mer eller mindre perfekt varför det är otroligt svårt att hitta fastigheter med god avkastning. Men vi har genom lång erfarenhet, gedigen marknadsanalys och hårt jobb lyckats hitta en ny nisch i marknaden där vi löser ett problem, där konkurrensen är låg och möjligheten till hög avkastning är stor. 
 
Vi har redan drivit igenom ett flertal bygglov i Stockholm och kan hela processen från att identifiera mark, rita smarta bostäder, utnyttja maximal byggrätt och dra igenom allt detta till färdiga hus. När vi dessutom adderar vårt nya koncept för tillfälliga boenden så blir fastigheterna otroligt attraktiva både för kund och ägare och ger därmed ett större framtidsvärde för alla inblandande. 
Christopher Sifvert

Christopher Sifvert