Bostadsbrist och ökat
behov att leva lokalt
Marknaden är extremt överhettad. Vi bygger inte tillräckligt med permanenta hyresbostäder och för de som behöver en tillfällig bostad finns det endast ett mycket begränsat, väldigt trist och oerhört dyrt utbud.
 
Det ändrar vi på genom att bygga boenden runt om i landet som är skräddarsydda för just tillfälligt boende och anpassade för den lokala marknadens behov.
För att öka attraktionskraften runt fastigheten och konceptet erbjuder vi även tillgång till ett kontor, ett gym och ett socialt umgänge. En medlemsklubb som följer med i alla våra hus och som kan nyttjas både av hotellgäster och de som bor i området.