Logotyp vit.png
A lifestyle house

Long stay hotel, coworking space and health hub, all in one

Vi levererar storstadslösningar till det lokala samhället utanför storstaden. Prisvärda hotellrum med eget kök, kontorsplats, hälso hub, en bistro, fest- och eventlokal, yogastudio och extra förrådsutrymmen, allt på en och samma plats. För dig som vill ha en urban, social, modern och smart livsstil utan stress, köer och onödig miljöförstöring. Ett lokalt koncept för den medvetna människan där service, design och en hållbar livsstil möts.
En hög designnivå, ett lokalt anpassat innehåll tillsammans med ett bra pris attraherar en bred målgrupp och ökar beläggningsgraden
 
Yteffektiv planering ger högre intäkt per kvadrat och bättre marginaler
Service-app ger hög servicegrad, minskade personalkostnader och ökade marginaler
Klimatsmarta hus minskar driftskostnaden för både värme och el och besparar jordens resurser
 
Smarta uppkopplade hus är enklare och billigare att drifta och skapar en enkel vardag för slutkund
Fullt utrustade lägenheter kan användas av många olika målgruppers olika behov
Allt detta skapar stora marginaler och ökad flexibilitet, vilket också innebär hög motståndskraft vid konjunktursvängningar och därmed minskad risk för alla inblandade
Vår modell